Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu auttaa, kun työpaikalla vuorovaikutus tökkii

Työyhteisösovittelu on ratkaisu silloin kun työyhteisön jännite on korkealla. Koko työyhteisö kärsii silloin kun työyhteisössä riidellään, eikä riitaa saada sovittua. Se jää häiritsemään tehokasta työntekoa ja estää kommunikoinnin joidenkin ihmisten välillä.

Silloin kun vuorovaikutuksessa on jatkuvaa säröä, jotkut loukkaantuvat, tuntevat itsensä kiusatuksi tai häirityksi. Työyhteisön tehokkuus hukkuu ihmettelyyn, riitoihin, tuskitteluun ja puolien kokoamiseen sekä toisen puolen toiminnan ihmettelyyn ja haukkumiseen.

Ratkaisukeskeinen Työyhteisösovittelu

auttaa tilanteen korjaamisessa ennalleen ja jopa paremmaksi kuin riitaa edeltävä tilanne oli. Tämän saa aikaan sovittelussa tapahtumien ja tunteiden käsittely, joka auttaa ymmärtämään ja näkemään toisenkin puolen näkökulman.

Työyhteisösovittelu on aina prosessi, joka noudattaa seuraavaa kaavaa:

1. Toimeksiantokeskustelu, jossa sovitaan prosessin aloittamisesta

2. Infotilaisuus kaikille osallisille, jonka työyhteisösovittelija vetää

3. Henkilökohtaiset erillistapaamiset jokaisen sovitteluun osallistuvan kanssa

4. Yhteistapaaminen koko joukon kanssa. Sovitaan asioista, joiden avulla päästään etenemään

5. Seurantatapaamiset, joilla varmistetaan luottamuksen syntyminen uudelleen työyhteisössä.

Teen työyhteisösovitteluita yhteistyössä Sovittelutoimisto Tyson kanssa. Sovittelusta lisää ks. https://www.tyso.fi/.

Koulutamme työyhteisöjä myös ennaltaehkäisemaan konflikteja dialogin ja ratkaisukeskeisyyden teemoilla. Samoin tuemme konfliktin jälkeen työyhteisöä ylläpitämään hyvää vuorovaikutusta.