Erotako vai ei –valmennus

ero, avioero apua eroon
Ero pohdituttaa pitkään ja päätöksenteko voi olla todella vaikeaa

Eropäätös on iso päätös jokaisen eroon päätyvän elämässä. Siksi sitä vatvotaan, sillä uhkaillaan ja sitä kokeillaan, mutta perutaan taas ja palataan yhteen. Tuntematon on pelottavaa ja tuttuus houkuttaa. Lopullisen eropäätöksen tekee usein vain yksin toinen ja toinen joutuu shokkiin päätöksen kuulleessaan.

Ja kuitenkin voi olla niin, että ero vapauttaa molemmat parempaan elämään.  Parisuhteen jatkaminen huonossa tunneilmastossa perustuu toivoon muutoksesta jossain asiassa tai toimintatavassa. Mitä pitäisi tapahtua, että parisuhde voisi jatkua?

Milloin kannattaa tulla tähän valmennukseen?

Silloin kun ero tulee mieleen ratkaisuna parisuhteen hankaluuksiin, on oikea aika tulla valmennukseen. Silloin päätöksenteko nopeutuu jompaankumpaan suuntaan. Se helpottaa elämäntilannetta, jossa tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja turvattomana. On reilua ottaa puoliso mukaan näin ison elämänmuutoksen pohdintaan.

Se antaa kummallekin selkeyttä siihen, mitä parisuhteelta odottaa ja toivoo. Parisuhde noiden yhteisten toiveiden kanssa alkaa joko rakentumaan toiveita kohti tai voidaan todeta, ettei tämä parisuhde palvele enää odotuksia. Silloin matka eroon helpottuu, kun molemmat voivat valmistautua siihen.

Mistä riidat syntyvät? Mikä saa miettimään eroa?

Parisuhde on yksi elämän suurimmista oppimatkoista kohti parempaa itsetuntemusta. Matka hyvään parisuhteeseen on yhteisen matkan lisäksi myös jokaisen oma, itsenäinen matka kohti sitä, mitä haluaa.

Matka hyvään parisuhteeseen tarkoittaa matkaa ensin itseen. Jokaisella on omat kasvuolosuhteista syntyneet uskomukset, pelot ja ajatukset oikeista toimintamalleista. Kun tuntee itsensä, omat rajoitteensa ja vahvuutensa, on vahvempi myös parisuhdetiellä.

Mitä valmennuksessa tehdään?

Tämä valmennus on prosessi, jossa tavataan ensin molemmat yhdessä. Tässä tapaamisessa käydään läpi jokaiselle kasvuolosuhteissa syntyvää sopeutumiskäyttäytymistä eli opittua tapaa toimia. Jokainen haluaa tulla rakastetuksi ja toimii niin parisuhteessa kuin on oppinut toimimaan lapsuuden kasvuympäristössä. Oleellinen kysymys on: Miten sinun tulee käyttäytyä, että tunnet itsesi rakastetuksi?

Tapaamisessa puhutaan myös niistä toiveista ja odotuksista, mitä parisuhteelle kumpikin asettaa. Samoin käydään keskustelua siitä, miten silloin on toimittu, kun kaikki on ollut hyvin.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen käydään molempien kanssa henkilökohtaiset valmennuskeskustelut. Silloin puhutaan siitä, mitä tässä hetkessä elämältään ja parisuhteeltaan haluaa, mitkä ovat rajoitteet omalle toiminnalle ja mitä voisi tehdä itsensä ja tuon parisuhteen eteen. Lopuksi vedetään yhteen sitä, mitä haluaa tuoda parin yhteiseen tapaamiseen.

Ovatko tavoitteet parisuhteessamme samanlaiset, voimmeko soutaa vielä samaan suuntaan ja istua samassa veneessä? Kuljemmeko yhdessä eroon vai parisuhteeseen?

Seuraavaksi tavataan yhdessä. Molemmat nostavat keskusteluun asioita, jotka ovat kokeneet tärkeäksi avata keskustelussa. Puhutaan eron ja paremman parisuhteen vaihtoehdoista. Katsotaan, kumpaan suuntaan kumpikin tuntee olevansa menossa.

Valmennuksen viimeinen yhteinen tapaaminen on sellainen, jossa keskustellaan siitä, mihin suuntaan pari on mennyt. Katsotaan yhdessä, miten tuosta suunnasta voi saada parhaan mahdollisen molempien kannalta.

Silloin kun parisuhteessa menee huonosti, johonkin suuntaan on liikahdettava, jokin muutos on saatava aikaan, jotta päästään liikkumaan parempaan suuntaan. Tavalla tai toisella on hyvä selvittää, mikä suunta vie teitä kohti parempaa tulevaisuutta.

Mitä hyötyä valmennuksesta on ollut?

Valmennuksen jälkeen kumpikin tietää täsmälleen, missä vaiheessa parisuhde on. Kummallekaan ei tule yllätyksiä. Päästään yhdessä rakentamaan joko parempaa parisuhdetta tai hyvää eroa.

Matka molempiin suuntiin on yhteinen kasvumatka. Yhteistä matkaa on helpompi jatkaa, kun kumpikin tietää parisuhteen herkät paikat. Jos kummallakin on halua jatkaa parisuhdetta, tavoitteet ovat yhteisesti selvillä.

Jos mennään eroa kohti, ensimmäinen pohdittava asia ei ole enää se, miksi ero tuli. Eroon on kummankin helpompaa sopeutua.

ero,avioero, eroaikomus, apua eroon, apua parisuhteeseen
Kumman tahansa tien valitsemme, se voi olla hyvä ja rakkaudellinen

Matka kumpaankaan suuntaan ei välttämättä ole helppo. Tässä valmennuksessa ei tule valmista parisuhteesta, eikä erosta. Molemmat ovat prosesseja, ensimmäinen yhteisen elämän kokoinen ja toinen selviytymismatka, johon tämä valmennus valmistelee.

Kummin tahansa pari päätöksensä tekee, matka lopputulokseen helpottuu ja tasoittuu. Elämä on matka, jonka ei tarvitse olla pitkää kärsimystä. Siihen on lupa saada helpotusta.

Jollei ole mahdollisuutta tai halua tulla valmennukseen kasvokkain,  myös verkkokurssi on käytettävissä samalla teemastolla: Parisuhteen ongelmista rakkauden ratkaisuihin.

Leena Koivu

leena@leenakoivu.fi