Erotako vai ei – vaikea kysymys

Jos sinun kohdallasi kysymys on ajankohtainen, voisit ehkä lähteä pohdinnassasi liikkeelle seuraavasta merkittävästä asiasta:

Onko ongelmasi tai ongelmanne arvojen ristiriidassa vai oletko tyytymätön kumppanisi käyttäytymiseen?

Arvojen ristiriita on todennäköisesti tuottamassa eropäätöksen ajan mittaan

Arvojen erilaisuus ärsyttää monissa arkisissa tilanteissa. Jos kyse on arvoista, niistä ei halua luopua, eikä tarvitsekaan. Ne ovat elämisen peruskysymyksiä ja ne näkyvät ajan käyttämisessä tiettyihin asioihin sekä arkisen elämän käyttäytymisessä. Jos tällainen ristiriita nousee esiin, keskustelut, terapiat tai muuttumisen lupaukset eivät yleensä vie minnekään. Silloin on paras kiittää kaveria matkasta tähän saakka ja kääntyä omaan risteykseen oman arvokkaan elämän tiellä.

Kumppanin käyttäytyminen ärsyttää

Tässä tapauksessa nalkuttaminen ei useinkaan muuta tilannetta. Paljon rakentavampaa on tutkia omaa ajatusmaailmaansa ja kysyä, mikä käyttäytymisessä ärsyttää ja miksi. Millaisia malleja itse pidän oikeina ja miksi juuri niitä? Voisiko olla toisenlaisia yhtä oikeita malleja toimia? Mahdollisesti niitä, joita puolisoni käyttää. Näistä on hyvä lähteä liikkeelle keskusteluissa ja näistä malleista voi molemmin puolin joustaa niin, että kumppanit ovat tyytyväisiä yhteisesti luotuihin, tähän parisuhteeseen soveltuviin toimintamalleihin.

Kun tunteet mylläävät ja vaikeat päätökset pelottavat, ei keskustelun aloittaminen tai päätöksen tekeminen ole helppoa ja yksinkertaista. Voi olla myös hankalaa erottaa, kummasta tilanteesta juuri sinun ongelmassasi on kyse. Jos haluat syventyä tähän asiaan enemmän, paljon lisää pohdittavaa ja työkaluja löydät verkkokurssiltamme: Parisuhteen ongelmista rakkauden ratkaisuihin.

Erosta eteenpäin – valmennus

Ero on yksi elämän vaikeimmista tapahtumista. Kun joutuu tekemään kipeät muutokset, jotka parisuhteen katkeaminen saa aikaan, sukeltaa usein menetyskriisiin. Jos parilla on yhteisiä lapsia, yhteydenpitoa on jatkuvan vanhemmuuden takia pakko jatkaa. Erovaiheessa toinen tuntuu hyvin usein viholliselta, jonka kanssa on sovittava lapsia vaihdettaessa aselevosta. Jos yhteisiä lapsia ei ole, yhteydenpito voi katketa kokonaan. Ihminen, joka on ollut rakkain ja kaikkein lähin elämässä, katoaa siitä ja paikalle tuntuu jäävän syvä kuoppa.

Erosta selviämiseen on monia keinoja. Jotkut selviävät ystävien tuella, laastarisuhteiden nostattamana tai uuden, lopulliselta tuntuvan suhteen turvin. Monet kaipaavat jonkinlaista ulkopuolista tukea. Suomalainen eroseminaari on hyvä ryhmä etenemiseen. Aina ei ole mahdollista tulla aikaan sidottuun ryhmään, tai ei ehkä haluakaan käsitellä omaa intiimiä eroa muiden kanssa.

Vaihtoehtona voi olla silloin erosta eteenpäin –henkilökohtainen valmennus.

Valmennukset teemat

Eroseminaarissa on 10 teemaa ensimmäisen tutustumiskerran jälkeen. Valmennuksessa käymme kaikki nämä teemat läpi. Teemojen läpikäyntijärjestys on jokaisessa valmennuksessa henkilön tilanteesta ja tarpeesta riippuvainen.

Aloitamme aina pohtimalla valmennettavan kasvuolosuhteita ja niistä rakentuneita toimintamalleja. Lähdemme etsimään niitä malleja, joilla valmennettava uskoo saavansa rakkautta. Näistä lapsuuden rakkauden hakemisen malleista on syntynyt myös malli omiin parisuhteisiin. Tämä avaa silmiä parin ehkä jopa vastakkaisista malleista, jotka ovat synnyttäneet kilpailua ja riitelyä suhteeseen. Pohdimme, mitä identiteetille on tapahtunut ja onko kasvu aiheuttanut kapinaa parisuhteessa.

Millä keinoilla sinä etsit rakkautta parisuhteessasi?

Menemme läpi vihan, surun ja itsetuntoteemojen. Avaamme yksinäisyyden tunteita ja tutkimme uusien suhteiden mahdollisuuksia. Mietimme, mitä avoimuus parisuhteessa tarkoittaa, mitä ihmettä rakkaus oikeasti on ja mitä se valmennettavalle merkitsee. Mikä on ollut seksuaalisuuden rooli parisuhteessa, miten hän on tullut kohdelluksi sillä alueella ja mitä hän siltä odottaisi ja haluaisi jatkossa. Lapset ja ero -teema kulkee läpi kertojen valmennettavan tarpeen mukaan.

Erosta selviämisen –prosessi

Erosta eteenpäin kulkeminen vaatii ylläolevien tunnetasojen ja teemojen läpi kulkemisen. Prosessiin kuuluu myös, että välillä tuntee jo olevansa pitkällä ja sitten tuntee taas putoavansa uudelleen. Selviäminen onkin usein kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Lopulta kuitenkin saavuttaa vapauden eron kärsimyksestä.

Vapaana on vapaa miettimään jo elämän suuria merkityksiä, tarkoitusta ja unelmoida siitä, mitä tulevaisuudelta haluaa.

Vapaana vapautuu myös niistä toimintamalleista, jotka eivät palvele hyvää parisuhdetta

Miten toimimme

Valmennukseen kuuluu viisi tapaamiskertaa. Juttelemme 1,5 tuntia kerrallaan. Tapaamiset ovat yhteisten aikataulujen mahdollistamana noin viikon välein. Valmennus kestää siis 1-2 kk kokonaisuudessaan.

Mitä hyötyä valmennuksesta on ollut

Usein helpottaa jo se, että pyytää apua omaan sumuiseen tilanteeseen. Valmennus antaa selkeyttä siihen, missä prosessissa liikut. Jo ensimmäinen tapaaminen helpottaa ja antaa työkaluja etenemiseen.

”Kiitos aloituksestamme. Selvästi helpotti. Parempi olo on kuin eilen illalla”.

”Tämä on auttanut huomaamaan, miten voin mennä eteenpäin ja kantaa vastuun omasta muutoksestani.”

Vaikka ero tuli, rakkaus ei katoa. Elämä on täynnä rakkautta.

Erotako vai ei –valmennus

ero, avioero apua eroon
Ero pohdituttaa pitkään ja päätöksenteko voi olla todella vaikeaa

Eropäätös on iso päätös jokaisen eroon päätyvän elämässä. Siksi sitä vatvotaan, sillä uhkaillaan ja sitä kokeillaan, mutta perutaan taas ja palataan yhteen. Tuntematon on pelottavaa ja tuttuus houkuttaa. Lopullisen eropäätöksen tekee usein vain yksin toinen ja toinen joutuu shokkiin päätöksen kuulleessaan.

Ja kuitenkin voi olla niin, että ero vapauttaa molemmat parempaan elämään.  Parisuhteen jatkaminen huonossa tunneilmastossa perustuu toivoon muutoksesta jossain asiassa tai toimintatavassa. Mitä pitäisi tapahtua, että parisuhde voisi jatkua?

Milloin kannattaa tulla tähän valmennukseen?

Silloin kun ero tulee mieleen ratkaisuna parisuhteen hankaluuksiin, on oikea aika tulla valmennukseen. Silloin päätöksenteko nopeutuu jompaankumpaan suuntaan. Se helpottaa elämäntilannetta, jossa tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja turvattomana. On reilua ottaa puoliso mukaan näin ison elämänmuutoksen pohdintaan.

Se antaa kummallekin selkeyttä siihen, mitä parisuhteelta odottaa ja toivoo. Parisuhde noiden yhteisten toiveiden kanssa alkaa joko rakentumaan toiveita kohti tai voidaan todeta, ettei tämä parisuhde palvele enää odotuksia. Silloin matka eroon helpottuu, kun molemmat voivat valmistautua siihen.

Mistä riidat syntyvät? Mikä saa miettimään eroa?

Parisuhde on yksi elämän suurimmista oppimatkoista kohti parempaa itsetuntemusta. Matka hyvään parisuhteeseen on yhteisen matkan lisäksi myös jokaisen oma, itsenäinen matka kohti sitä, mitä haluaa.

Matka hyvään parisuhteeseen tarkoittaa matkaa ensin itseen. Jokaisella on omat kasvuolosuhteista syntyneet uskomukset, pelot ja ajatukset oikeista toimintamalleista. Kun tuntee itsensä, omat rajoitteensa ja vahvuutensa, on vahvempi myös parisuhdetiellä.

Mitä valmennuksessa tehdään?

Tämä valmennus on prosessi, jossa tavataan ensin molemmat yhdessä. Tässä tapaamisessa käydään läpi jokaiselle kasvuolosuhteissa syntyvää sopeutumiskäyttäytymistä eli opittua tapaa toimia. Jokainen haluaa tulla rakastetuksi ja toimii niin parisuhteessa kuin on oppinut toimimaan lapsuuden kasvuympäristössä. Oleellinen kysymys on: Miten sinun tulee käyttäytyä, että tunnet itsesi rakastetuksi?

Tapaamisessa puhutaan myös niistä toiveista ja odotuksista, mitä parisuhteelle kumpikin asettaa. Samoin käydään keskustelua siitä, miten silloin on toimittu, kun kaikki on ollut hyvin.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen käydään molempien kanssa henkilökohtaiset valmennuskeskustelut. Silloin puhutaan siitä, mitä tässä hetkessä elämältään ja parisuhteeltaan haluaa, mitkä ovat rajoitteet omalle toiminnalle ja mitä voisi tehdä itsensä ja tuon parisuhteen eteen. Lopuksi vedetään yhteen sitä, mitä haluaa tuoda parin yhteiseen tapaamiseen.

Ovatko tavoitteet parisuhteessamme samanlaiset, voimmeko soutaa vielä samaan suuntaan ja istua samassa veneessä? Kuljemmeko yhdessä eroon vai parisuhteeseen?

Seuraavaksi tavataan yhdessä. Molemmat nostavat keskusteluun asioita, jotka ovat kokeneet tärkeäksi avata keskustelussa. Puhutaan eron ja paremman parisuhteen vaihtoehdoista. Katsotaan, kumpaan suuntaan kumpikin tuntee olevansa menossa.

Valmennuksen viimeinen yhteinen tapaaminen on sellainen, jossa keskustellaan siitä, mihin suuntaan pari on mennyt. Katsotaan yhdessä, miten tuosta suunnasta voi saada parhaan mahdollisen molempien kannalta.

Silloin kun parisuhteessa menee huonosti, johonkin suuntaan on liikahdettava, jokin muutos on saatava aikaan, jotta päästään liikkumaan parempaan suuntaan. Tavalla tai toisella on hyvä selvittää, mikä suunta vie teitä kohti parempaa tulevaisuutta.

Mitä hyötyä valmennuksesta on ollut?

Valmennuksen jälkeen kumpikin tietää täsmälleen, missä vaiheessa parisuhde on. Kummallekaan ei tule yllätyksiä. Päästään yhdessä rakentamaan joko parempaa parisuhdetta tai hyvää eroa.

Matka molempiin suuntiin on yhteinen kasvumatka. Yhteistä matkaa on helpompi jatkaa, kun kumpikin tietää parisuhteen herkät paikat. Jos kummallakin on halua jatkaa parisuhdetta, tavoitteet ovat yhteisesti selvillä.

Jos mennään eroa kohti, ensimmäinen pohdittava asia ei ole enää se, miksi ero tuli. Eroon on kummankin helpompaa sopeutua.

ero,avioero, eroaikomus, apua eroon, apua parisuhteeseen
Kumman tahansa tien valitsemme, se voi olla hyvä ja rakkaudellinen

Matka kumpaankaan suuntaan ei välttämättä ole helppo. Tässä valmennuksessa ei tule valmista parisuhteesta, eikä erosta. Molemmat ovat prosesseja, ensimmäinen yhteisen elämän kokoinen ja toinen selviytymismatka, johon tämä valmennus valmistelee.

Kummin tahansa pari päätöksensä tekee, matka lopputulokseen helpottuu ja tasoittuu. Elämä on matka, jonka ei tarvitse olla pitkää kärsimystä. Siihen on lupa saada helpotusta.

Jollei ole mahdollisuutta tai halua tulla valmennukseen kasvokkain,  myös verkkokurssi on käytettävissä samalla teemastolla: Parisuhteen ongelmista rakkauden ratkaisuihin.

Leena Koivu

leena@leenakoivu.fi

En vain uskonut

Kuka on syyllinen tai syytön, kun parisuhteessa menee huonosti?

Muuttuiko mikään anteeksipyynnön jälkeen? Ainakaan pysyvästi?

Kun parisuhteessa on ongelmia, on helppoa syyttää toista osapuolta. Varsinkin silloin kun toinen pettää, juo liikaa alkoholia tai käyttäytyy jotenkin muuten huonosti. Minä itse jäin tuohon toisen syyttämisen ansaan. Antauduin uhriasemaan ja ajattelin, että jos vain tuo toinen tajuaisi, miten huonosti hän käyttäytyy, anelisi anteeksipyyntöä ja sen jälkeen muuttaisi käytöstä, kaikki muuttuisi hyväksi.

Hän tekikin niin, montakin kertaa, mutta silti mikään ei muuttunut. En silloin tajunnut, että minullakin olisi ollut osuuteni tuon parisuhteen parantamisessa. Koska silloin en nähnyt, enkä ymmärtänyt osuuttani sen ongelmissa.

Entä jos se, mitä tapahtuu, ei ole kenenkään syytä?

En nähnyt omaa osuuttani edes eron tullessa. Mehän erosimme, koska se toinen oli täysi mätämuna, hän oli loukannut minua peruuttamattomasti ja hän oli ainoa syyllinen parisuhteemme päättymiseen. Minun oli vain selvittävä erosta ajan kanssa ja kestettävä myrskyävät tunteet. Näillä ajatuksilla etenin, kunnes elämä erilaisten koulutusten kautta avasi uusia näkökulmia.

Oliko minulla osuutta elämäni tapahtumiin?

Parisuhteen muotoutumiseen ja omaan tapaan hakea rakkautta pääsi parhaiten tutustumaan eroseminaarin ohjaajakoulutuksessa. Siitä saakka olen ollut koukussa nimenomaan omien uskomusten ja ajatusmallien purkamisessa erilaisilla opeilla. Miten vapauttavaa onkaan löytää mallit omasta toiminnasta ja jättää toinen ihminen rauhaan. Hänelläkin on tietenkin oman kasvuympäristönsä tuottamat mallit olemassa, mutta kuka minä olen niitä arvostelemaan vääriksi malleiksi. Jokaisen on uskomuksensa löydettävä itsestään ja jos sen jälkeen haluaa muutosta omaan toimintaansa, itse lähdettävä muutosta hakemaan.

Se, mitä ajattelemme itsestämme ja toiminnastamme, on totta vain, jos uskomme tuota ajatusta. Olkoon se sitten eteenpäin kantava ajatus tai toimintaa estävä ajatus.

Elämän kriisi on uhka ja mahdollisuus

On monia tapoja tehdä muutoksia omaan toimintaansa, jos sellaiseen tuntee tarvetta. Harva on täysin tyytyväinen omaan elämäänsä, koska jokaisessa on tarve kehittyä ja kasvaa. Kriisit antavat mahdollisuuden sukeltaa muutokseen, samalla kun ne ovat uhka elämälle.

Kun uskaltaa pysähtyä, voi helpommin vaihtaa suuntaa.

Siksi kriisi parisuhteessa on hyvä pysähtymisen paikka. Ellei kriisiä tule, kaikella on tapana jatkua ennallaan joko vaikeissa olosuhteissa tai siinä ihan ok –tilassa, jossa uskoo, että elämä voisi olla parempaakin.

Mikä muuttuisi, jos pysähtyisi,  katsoisi peiliin ja kysyisi: mitä minä voisin tehdä, jotta tästä tilanteesta lähtisi paras mahdollinen elämä liikkeelle?

Vähennä uhkaa

Silloin kun elämän kriisissä sydämeen sattuu ja kaikki tuntuu olevan kaaoksessa, kukaan ei halua kuulla kysymystä: mikä on sinun osuutesi tässä? Ensin tarvitsee lohdutusta, tukea ja kuuntelevaa korvaa.

Etsi mahdollisuus

Kun kriisissään pääsee kohtaan, jossa on valmis katsomaan, mitä oikein tapahtui, ei toista syyttämällä pääse kuopasta ylös. Silloin portaat kuopasta pois saa pystytettyä, kun kysyy: mitä minä voisin tehdä toisin?

Omaa ajatusta herättäviä ja toisenlaisia toimintamalleja parisuhdekriisiin tarjoavat:

  1. Suomalainen eroseminaari silloin, kun olet erokipeänä. Voi olla, että eropaperit vielä odottavat laadintaansa, mutta jonkinlainen päätös on jo tehty. Tai erosta on aikaa, mutta se on mielessä häiritsevästi.
  2. Erotako vai ei –valmennus tai verkkokurssi silloin, kun pohtii, mihin suuntaan pitäisi lähteä

Itse en silloin aikanaan pystynyt uskomaan muuhun kuin toisen syyllisyyteen. Nyt kun miettii sitä ajatustaan, tuntuu mahdottomalta, että uskoi siihen, että omat toimintamallit olivat ne täysin oikeat. Sellaiset, joita sen toisenkin olisi pitänyt noudattaa.

Silloin en vain uskonut, että minullakin oli osuuteni siinä parisuhteessa, jonka yhdessä olimme rakentaneet toimimattomaksi.

Mikä ihmeen Suomalainen eroseminaari?

apua eroon

Suomalainen eroseminaari – näin siinä mennään

Oman kivun näyttäminen ei ole helppoa. Kuitenkin silloin, kun kaikilla on sama kipu, toisten aito ymmärtäminen saman kokemuksen äärellä poistaa tuskan ja häpeän verhoja. Silloin on helpompaa tunnistaa ja puhua kaikesta ikävästä kokemastaan. Kokemusten mielessä oleva suuruus pienenee ja mieli saa tilaa hengittää. Mieli päästää irti asioista, joita se ei tarvitse enää.

Apua erosta selviytymiseen

Ero on ihmisen elämän suurimpia menetyskriisejä. Kriisi on elämänvaihe, jossa asian kohtaaminen ja sen tajuaminen aiheuttaa shokin. Tieto voi tulla kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tuon shokin jälkeen alkaa reagoimaan ymmärrykseen parisuhteen päättymisestä. Sitä seuraa pidempi työstämisvaihe, jossa asiaa käsittelee. Käsittelyn jälkeen pystyy irtaantumaan asiasta ja pääsee orientoitumaan uuteen elämänvaiheeseen.

Koska ero usein on traumaattinen kokemus, on siihen silloin saatava apua. Suomalainen eroseminaari on vakiintunut eroauttamisen keino.

Suomalainen Eroseminaari
Apua eroon on tarjolla. Sinun tarvitsee vain tarttua siihen.

Joka ei halua tulla ryhmään mukaan, voi käydä kanssani läpi valmennuksen samoilla teemoilla. Myös verkkokurssi vie eteenpäin eron täyttämästä tuskasta.

Suomalaisen eroseminaarin teemat

Eroseminaarissa kuljetaan eron aiheuttamien tunnetilojen läpi pelosta toiveikkuuteen. Erosta selviäminen on prosessi, joka etenee teemojen kautta ero-ohjaajan vetämänä. Teemoja tukevat vapaaehtoiset tehtävät ja samaan aikaan luettavat kohdat oheiskirjallisuudesta.

Ensimmäinen ilta on tutustumisilta, jossa käydään läpi eroseminaarin menetelmää sekä tutustutaan ryhmän muihin jäseniin. Tämä auttaa vertaistuen liikkeelle lähtemistä. Muista ryhmäläisistä tulee matkaseurue, joka tukee vaikeissa hetkissä ja iloitsee matkan etenemisestä.

Muut illat kuljettavat eroon kuuluvista voimakkaista tunnetiloista kolautetun itsetunnon kohottamiseen, identiteetin ja kasvun pohdintaan, sekä itsetuntemukseen ja parisuhteen ymmärtämiseen liittyviin asioihin.

Matkalla löytää omaa, ehkä kadotettua itseään ja pääsee jopa unelmoimaan siitä, mitä loppuelämältään oikeasti haluaa.

Tunnetilat – miten ne muuttuvat eroseminaarin aikana

Matkan alussa ihmiset ovat kipeitä, itkuherkkiä, syyllisen tai syyttömän naamion ylleen vetäneitä riippuen siitä, ovatko olleet eropäätöksen kuulijoita vai itse päättäjiä. Prosessi on samanlainen sama kummassa roolissa olet ollut. Matkan määränpää on joka tapauksessa syvemmin itsessä ja tulevaisuudessa.

Matkan alussa sukelletaan omiin oman kasvatuksen kautta saatuihin toimintamalleihin ja rakkauden hakemisen tapoihin. Niiden avulla on elämässä selviydytty ja niitä on käytetty parisuhteessakin. Tämän oivaltamien auttaa kun on tarve etsiä syitä parisuhteen katkeamiseen.

Tuo alku auttaa ymmärtämään oman parisuhteen kehitystä, samoin se avaa kumppanin toiminnan taustaa. Kun ollaan menty vihan ja surun teemojen läpi, alkaa ihmisiä jo hieman helpottamaan. Ryhmässä nauretaan tilanteen vakavuudesta huolimatta paljon.

Suomalainen eroseminaari
Mieli muuttaa eroseminaarin aikana kohti tulevaisuutta

Kun ollaan ylitetty kurssin puoliväli, huomaa, että ihmisten mieli alkaa olemaan huomattavasti rauhallisempi ja valoa alkaa pilkahtelemaan tulevaisuuden taivaanrannalla. Viimeiset illat kuljetaan jo aivan erilaisissa mielenmaisemissa, kuin alussa oltiin.

Tätä kehitystä voidaan mitata Fisherin ( Bruce Fisher, amerikkalainen alkuperäisen eroseminaarin kehittäjä, psygologian tohtori) alun perin laatimalla testillä kurssin alussa ja lopussa. Kaikki osallistuneet, jotka ovat tämän testin tehneet, ovat tähän mennessä kulkeneet huiman matkan testinkin mukaan. Testi on vapaaehtoinen, mutta suurin osa ryhmistä ja ryhmäläisistä sen tekee.

Erokivusta uteliaisuuteen uudesta elämästä

Viimeinen kerta on aina juhlan arvoinen kerta. Vaikka olisikin vielä matkaa kuljettavana kiitollisuuteen tai anteeksiantoon entistä kumppania tai itseään kohtaan, näyttää maailma jo niin paljon valoisammalta kuin alussa. Jotkut jo tässä vaiheessa näkevät tulevaisuuden valoisampana kuin parisuhteensa aikana pitkään aikaan ovat nähneet.

Suomalainen eroseminaari
Mielenrauha, mikä ihana tila.

Suru muuttuu ajoittaiseksi haikeudeksi, vihaa ei tarvitse enää tuntea ja aito ilo palaa elämään.

Mikä saa minut jatkamaan ohjaamista?

Kun näkee tämän eteenpäin menemisen aluksi niin kipeän ihmisen mielentilassa, ei voi olla kuin suuresti kiitollinen omasta työstään. Jokainen kurssi antaa mahdollisuuden mielenkiintoisten ihmisten tapaamiseen ja erilaisten tarinoiden kuuntelemiseen. Kun näkee mielen voiman, joka synkästä ajatusten kierteestä kulkee kohti tulevaisuuden pohdintaa, ei voi kuin ihmetellä meidän ihmisten olemassaolevia voimavaroja. Meissä jokaisessa on todellakin valtameren suuruinen voima, jonka voimme oppaaksemme valjastaa (Valot pimeyksien reunoilla, Apulanta).

 Katso tästä , milloin seuraava SUOMALAINEN EROSEMINAARI alkaa. Sivuilta löytyy myös palautteita ihmisten kokemuksista.

Pimeyttä tarvitaan, jotta voi nähdä tähdet -Osho

Tarvitsemme kasvua voidaksemme hyvin

Ihmisen suurimpiin tarpeisiin sen jälkeen, kun fyysiset tarpeet on tyydytetty, kuuluu kasvaminen, laajentuminen, uusien asioiden ymmärtäminen.

Mitä kasvu minulle tarkoittaa

Useimmiten tämä tarkoittaa jonkin asian oivaltamista omassa itsessäni. Maailma näyttää minulle sellaiselta kuin minä olen, ei sellaiselta, kuin se oikeasti on. Kun minussa jokin muuttuu, kasvan ja ymmärrykseni laajenee, koko maailma näyttää minulle taas erilaiselta. Vaikka oma kasvuni ja oivallukseni saattavat joskus tuntua kipeiltä katsoa ja ymmärtää, en mistään hinnasta jättäisi omaa kasvuani tekemättä. Kivunkin kanssa koko minun maailmani muuttuu paremmaksi, mielenkiintoisemmaksi ja mahdollisuuksien määrä moninkertaistuu.

Valmentajana toimin tukenasi kasvussasi – jos niin haluat

Silloin kun erokipu on kirpaissut ja sydämesi tuntuu särkyneeltä, voi kasvu olla ihan hullu ajatus. Kuitenkin juuri suurimmat elämänkolhut saavat aikaan isoimmat mahdollisuudet tulevaisuuteen. Ellet eron jälkeen ole vielä löytänyt keinoa jatkaa omaa kasvuasi, lähde kanssani liikkeelle ”Särkyneen sydämen korjaamo” -verkkokurssilla. Yksin ei tarvitse pärjätä

Jos haluat mennä eteenpäin jonkin kriisin jälkeen, mutta vähän vielä jumittaa, pääset jatkamaan pidemmälle ”Jatka matkaasi ehjänä eteenpäin” -verkkokurssilla.

Henkilökohtainen valmennus toimii hyvänä ponnahduslautana ulos omista toimimattomista toimintamalleista ja ajattelun rakenteista. Välimatkamme ei ole esteenä sille, koska voimme pitää valmennussessioita myös puhelimella. Minuun voit ottaa yhteyttä sähköpostilla leena@leenakoivu.fi tai soittamalla 040 760 5112.

Kriisit ovat isoja kasvun paikkoja – vaikka ne ensin tarjoavat pimeyden

Oma kasvuni enemmän omaksi, aidoksi itsekseni on lähtenyt isommin liikkeelle erokokemuksesta. Olen siitä kiitollinen, koska olen päässyt käsittelemään omaa arvottomuuden tunnettani ja sen tuomia toimintamalleja kuin sipulia kuorien. Jos olisin jäänyt aikanaan parisuhteeseen, enkä lähtenyt tälle matkalle, syyttäisin varmaan exääni kaikesta, mitä itse en aikanaan kyennyt saamaan aikaan oman pahan oloni parantamisessa.

Ero tai jokin muu elämän kriisi voi olla ponnahduslauta parempaan elämään ja enemmän itseksi kasvamiseen. Jonkin verran vaivaa se vaatii, mutta palkinto on elämän suuruinen.

Minulle se toimi niin. Mitä sinulle on tapahtunut omassa elämän kriisissäsi? Mitä olet oppinut itsestäsi, mitä olet ymmärtänyt tai mitä ehkä haluaisit muuttaa itsessäsi, toiminnassasi tai maailmassasi?

Sinä tiedät itsekin

Ja tottakai pääset eteenpäin omalla avulla, kunhan olet utelias ja uskallat esittää itsellesi kysymyksiä niissäkin kohdissa, jolloin ajattelet tekeväsi oikeita valintoja. Silloin kun pimeys tuntuu synkimmältä, valo on jo taivaanrannassa. Tutki, vievätkö valintasi valoa kohden.

Tässä on vinkiksi sinulle hyviä kysymyksiä: Miksi valitsen näin? Miltä tuntuisi, jos tekisin toisenlaisia valintoja? Voisinko ajatella toisella tavalla? Miten silloin ajattelisin, millaisen tunteen se herättäisi ja miten se tunne ohjaisi minua toiminnassani?

Anna valosi loistaa maailmalle! Jotta valo tulee näkyväksi, siihen tarvitaan tietty määrä pimeyttä.

Leena

PS. Pohjois-Haagassa alkaa Suomalainen eroseminaari 14.1.2020 tiistaisin. Lisää siitä voit lukea tästä.

Mitä uskomus voi saada aikaan omassa elämässäni ja parisuhteessani?

Elämäni todistaa omia erilaisia uskomuksia, sekä itseäni eteenpäin vieviä, että elämääni rajoittavia.

Kokemus, josta jokin uskomuksistani on syntynyt, on voinut vaipua täysin unohduksiin. Voi olla, ettei se edes ole minulle tapahtunutkaan, vaan se on siirtynyt solumuistiini äidin tai jonkun aikaisemman kokemuksista. Näin esimerkiksi sotatraumat tutkitusti ovat siirtyneet sukupolvelta sukupolvelle.

Tutustu omiin tapoihisi

Uskomukset ovat usein niin itsestään selviä, ettei niitä pysty näkemään.

Siksi voi olla tosi vaikeaa päästä perille siitä, miksi pitää joitain asioita totena ja ainoina totuuksina itselleen. Tärkeintä on löytää se, mihin uskoo, ei niinkään sitä, miksi niin uskoo. Kun tutkit omia tapojasi, pääset kiinni uskomuksiisi. Jos löydetty uskomus ei palvele omaa hyvää oloa, onnellisuutta, merkityksellisyyttä tai menestystä, sen muuttaminen antaa elämään uudenlaista tasoa. Jos niin haluaa.

Uskomus saa aikaan oikeassa olemisen tunteen

Parisuhteissa uskomukset saavat aikaan toimintamalleja, jotka eivät välttämättä palvele yhteiselämää rakkaudellisella tasolla. Jos esimerkiksi minun uskomukseni vaatii minua elämään täydellisessä järjestyksessä ja toisen uskomus vaatii suurpiirteistä elämäntapaa, on todennäköistä, että pari kohtaa monta kynnystä rakkaudellisessa yhteiselämässä. Toisen tapa elää ärsyttää ja saa aikaan riitoja.

Miten erilaiset uskomukset toimivat yhteen

Paras tapa päästä eteenpäin on silloin oman uskomuksen tutkiminen ja yhteinen keskustelu kummankin ajatusten hyvistä ja huonoista seurauksista. Se vaatii avoimuutta, uskallusta ja rehellisyyttä. Niistä onkin hyvä parisuhde tehty. Lopputuloksena voi olla kumpaakin paremmin palveleva yhteiselämä sillä mallilla, joka on jotenkin erilainen siitä, mihin kumpikin on yksilönä uskonut ja tottunut. Hyvät kysymykset omaa uskomusta arvioitaessa ovat: kun uskon näin, miten se saa minut reagoimaan? Mitä olisin ilman tuota uskomusta?

Omien uskomusten löytäminen saa aikaan hyviä oivalluksia siitä, miten ne ovat vaikuttaneet omaan elämään

Näillä kahdella kysymyksellä voi saada paljon hyvää aikaan niin omassa elämässä kuin omassa parisuhteessa. Kokeile, miten ne sinuun vaikuttavat silloin, kun kyseenalaistat jotain omaa rajoittavaa uskomustasi.

Vinkki: Silloin kun koet, että toinen rajoittaa sinun hyvää oloasi, olet oman uskomuksen äärellä.

Se tavallinen tarina

Tavallisempi tapa on uskoa, että oma tyyli on oikea ja sitten yrittää taivuttaa toista siihen. Se ei johda kummankaan tyytyväisyyteen pitkällä aikavälillä. Siitä tavasta useimmiten erotarinat lähtevät liikkeelle.

Vinkki: Silloin kun olet ärsyyntynyt toiseen niin paljon, että pohdiskelet jo eromahdollisuutta, tutki vielä tämän verkkovalmennuksen avulla parisuhteen parempia mahdollisuuksia.