Mitä uskomus voi saada aikaan omassa elämässäni ja parisuhteessani?

Elämäni todistaa omia erilaisia uskomuksia, sekä itseäni eteenpäin vieviä, että elämääni rajoittavia.

Kokemus, josta jokin uskomuksistani on syntynyt, on voinut vaipua täysin unohduksiin. Voi olla, ettei se edes ole minulle tapahtunutkaan, vaan se on siirtynyt solumuistiini äidin tai jonkun aikaisemman kokemuksista. Näin esimerkiksi sotatraumat tutkitusti ovat siirtyneet sukupolvelta sukupolvelle.

Tutustu omiin tapoihisi

Uskomukset ovat usein niin itsestään selviä, ettei niitä pysty näkemään.

Siksi voi olla tosi vaikeaa päästä perille siitä, miksi pitää joitain asioita totena ja ainoina totuuksina itselleen. Tärkeintä on löytää se, mihin uskoo, ei niinkään sitä, miksi niin uskoo. Kun tutkit omia tapojasi, pääset kiinni uskomuksiisi. Jos löydetty uskomus ei palvele omaa hyvää oloa, onnellisuutta, merkityksellisyyttä tai menestystä, sen muuttaminen antaa elämään uudenlaista tasoa. Jos niin haluaa.

Uskomus saa aikaan oikeassa olemisen tunteen

Parisuhteissa uskomukset saavat aikaan toimintamalleja, jotka eivät välttämättä palvele yhteiselämää rakkaudellisella tasolla. Jos esimerkiksi minun uskomukseni vaatii minua elämään täydellisessä järjestyksessä ja toisen uskomus vaatii suurpiirteistä elämäntapaa, on todennäköistä, että pari kohtaa monta kynnystä rakkaudellisessa yhteiselämässä. Toisen tapa elää ärsyttää ja saa aikaan riitoja.

Miten erilaiset uskomukset toimivat yhteen

Paras tapa päästä eteenpäin on silloin oman uskomuksen tutkiminen ja yhteinen keskustelu kummankin ajatusten hyvistä ja huonoista seurauksista. Se vaatii avoimuutta, uskallusta ja rehellisyyttä. Niistä onkin hyvä parisuhde tehty. Lopputuloksena voi olla kumpaakin paremmin palveleva yhteiselämä sillä mallilla, joka on jotenkin erilainen siitä, mihin kumpikin on yksilönä uskonut ja tottunut. Hyvät kysymykset omaa uskomusta arvioitaessa ovat: kun uskon näin, miten se saa minut reagoimaan? Mitä olisin ilman tuota uskomusta?

Omien uskomusten löytäminen saa aikaan hyviä oivalluksia siitä, miten ne ovat vaikuttaneet omaan elämään

Näillä kahdella kysymyksellä voi saada paljon hyvää aikaan niin omassa elämässä kuin omassa parisuhteessa. Kokeile, miten ne sinuun vaikuttavat silloin, kun kyseenalaistat jotain omaa rajoittavaa uskomustasi.

Vinkki: Silloin kun koet, että toinen rajoittaa sinun hyvää oloasi, olet oman uskomuksen äärellä.

Se tavallinen tarina

Tavallisempi tapa on uskoa, että oma tyyli on oikea ja sitten yrittää taivuttaa toista siihen. Se ei johda kummankaan tyytyväisyyteen pitkällä aikavälillä. Siitä tavasta useimmiten erotarinat lähtevät liikkeelle.

Vinkki: Silloin kun olet ärsyyntynyt toiseen niin paljon, että pohdiskelet jo eromahdollisuutta, tutki vielä tämän verkkovalmennuksen avulla parisuhteen parempia mahdollisuuksia.

Miksi ja milloin empaattisuus loppuu parisuhteessa?

Wikipedian määritelmä: Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet.

Jotta ymmärtäisi, on kysyttävä: Mitä ajattelet, mitä tunnet?

Parisuhteen alkuvaiheessa eli rakastumisen vaiheessa empaattisuus on itsestäänselvyys. Silloin ratsastetaan samalla aallolla ja ollaan hyvin selvillä toisen tunteista, kuunnellaan toista empaattisesti, ymmärtäen hänen näkökulmansa. Jos toinen on kärsinyt vääryyttä jossain asiassa ulkopuoliselta taholta, ollaan automaattisesti puolustamassa rakkaan näkökulmaa ja tukemassa hänen toimintamalliaan.

Mitä tälle mallille sitten tapahtuu kun se loppuu?

Parisuhteen toinen vaihe rakastumisen jälkeen on kilpailuvaihe. Silloin asetutaankin vastakkain parisuhteessa ja aloitetaan kilpailu siitä, kumman opittujen mallien mukaan eletään yhdessä. Siitä on empaattisuus kaukana kun kiistellään siitä, kumman tapa on oikea ja kumman tapa on väärä.

Voimakkaampi voittaa taistelun, mutta se ei tarkoita sitä, että häviäjä olisi välttämättä tyytyväinen tilanteeseen. Kun taistelu on käyty, lopputulemana on sodan voittaja ja häviäjä. Voittaja on mielestään oikeassa ja lopputulema on hänen mielestään ainoa oikea lopputulema. Silloin ei voi asettua toisen asemaan, katsoa asiaa hänen näkökulmastaan ja ymmärtää toisen tunteita. Ei voi, koska hän on ollut väärässä.

Sitä ei voi tehdä häviäjäkään, koska hän kokee kärsineensä tappion. Hän jää puolustuskannalle omassa asiassaan ja korkeintaan antaa periksi. Hänkään ei voi asettua voittajan näkökulmaan pohtimaan hänen tunteitaan. Tappio kärventää mieltä ja häviö tuntuu alistumiselta.

Miten kilpailuvaiheessa voisi toimia?

Kun huomaa, että tekee mieli puolustaa omaa näkökulmaansa, on hyvä pysähtyä. Silloin voi ensin miettiä, miksi puolustan juuri tätä näkökulmaa, mistä olen sen oppinut? Se tuntuu oikealta, mutta onko se totta? Kenen mielestä se on totta? Lapsuuden perheeni, yhteiskunnan, opettajani vaiko jonkun muun?

Entäpä, jos juuri silloin kuuntelisin perusteluita toisen näkökulmalle. Ne voivat avata uudenlaista ajattelua ja on mahdollista, että sieltä voi löytyä jotain uutta omaan ajatteluun.

Empatia
Laskun loppusumma voi olla jopa kolme, silloin kuin molempien mielipiteistä saadaan yhteistä kasvua aikaan.

Jospa juuri silloin lopettaisin kilpailun siitä, kumpi on väärässä ja kumpi on oikeassa. Jospa juuri silloin säilyttäisin sen empaattisen asenteen, jolla olen lähtenyt mukaan parisuhteeseen.

Kumpikin voittaa empaattisessa asenteessa

Helposti ajattelee, että kun on kyseessä vaikea keskustelu, käydään taistelua sen voittamisesta. Kun kaikissa vaikeissa keskusteluissa säilyttää empaattisen asenteen, pysyvät kaikki voittajina. Ei sen tarvitse tarkoittaa luovuttamista, nynnyilyä tai häviämistä. Kun kuuntelee toisen näkökulmaa ja tunteita, avaa ymmärrystä toisen maailmaan. Silloin kumpikin voittaa ja molempien maailmankuva laajenee omasta aikaisemmasta kapeasta. Ja keskustelun lopputulema voi olla jotain mielipiteiden väliltä, tai se toisen mielipide. Kuitenkin niin, että sen taustat voi toinenkin ymmärtää ja allekirjoittaa yhtä oikeiksi, kun oman näkökulman.

Parisuhteen kolmas vaihe

Kolmannessa vaiheessa ollaan opittu elämään yhteisellä mallilla, eikä taisteluja enää käydä. Ollaan seesteisessä ja kumpaakin tyydyttävässä vaiheessa. Jos siihen on päästy empaattisesti kuuntelemalla toista, perusta on hyvä ja kestävä. Siinä on molempien hyvä olla, eikä työntöä pois ole. Luottamus toisen empaattisuuteen on pysynyt, eikä vaikeakaan keskustele ole sitä rikkonut.

Onnea empaattisuuden tielle. Se rikastaa omaakin  matkaa.

Muuten, tämä sama pätee kyllä muihinkin ihmissuhteisiin…

Empaattisesti

Leena

Miten voit saada parisuhteen päättymisen kääntymään itsellesi hyödyksi

apua eroon

Lähes jokainen käy parisuhteen päättymisen läpi elämänsä aikana, jotkut useampaakin kertaan. Siihen ei koskaan totu ja aina se satuttaa. Miksi se sattuu niin paljon? Parisuhteen katkeaminen on elämän kipeimpiä asioita. Luopuminen ja jonkin päättyminen on aina iso muutos.

Samalla kun muutos pelottaa, se on iso mahdollisuus johonkin parempaan.

Jokaisella meistä on tarpeita, joista korkeimpiin kuuluu rakkauden tarve. Kun olemme rakastuneita tai tunnemme rakkautta, olemme onnellisimmillamme. Eron aikaan tämä tarve ei tyydyty lainkaan ja kaipuu siihen on suuri.

Kaipuu entiseen pitkittää selviytymistä

Siksi usein käy niin, että kaipaamme myös päättyneeseen parisuhteeseen ja muistamme aluksi siitä vain ne ihanat hetket, joita vaille nyt jäämme. Näin voi käydä huolimatta siitä, olemmeko olleet itse eroa haluava osapuoli.

Siksi myös laastarisuhteet ovat tavallisia. Haavan päälle on ok pistää parantava laastari, ellei satuta laastaria oman tarpeen tyydyttämisessä.

Uuden kumppanin haku voi tuntua hankalalta, pelottavalta ja mahdottomalta. Olisi niin paljon helpompaa olla siinä vanhassa, vaikka siihen ei ole täysin tyytyväinen. Jos entiseen palaa päivittämättä suhdetta, on todennäköisesti hetken päästä samassa epätyydyttävässä tilanteessa.

Eroseminaariin?

Eroseminaarissa käydään läpi omaa elämää ja parisuhdetta kokonaisuutena. Siksi on oivalluttavaa nähdä oma tapa toimia parisuhteessa sekä ymmärtää toisen puolen näkökulmaa, vaikkei hänen kanssaan koskaan kävisi läpi eroon johtaneita syitä. Samalla saa ymmärrystä niihin suuriin mielessä myllertäviin tunteisiin, jotka kuuluvat eroon ja vievät prosessia eteenpäin. Suru ja viha, pelko tulevasta ja epäonnistumisen tunne ovat kaikki niitä epämiellyttäviä eroon liittyviä tunteita, joiden läpikäyminen nopeuttaa selviytymistä.

eroseminaari
Ryhmä antaa positiivista valoa ja uskoa mennä eteenpäin

Ryhmä kantaa suuressa ikävässä ja usein myös estää niitä ikäviä toimintatapoja, jotka syntyvät impulsiivisesti omaa eroa miettiessä. Kun voi 11 viikkoa jakaa samantyyppisiä ajatuksia ja tunteita tiiviisti, pääsee niistä eroon paljon nopeammin kuin yksin pohjaan painuessa. Kun koko ajan viikoittain mennään prosessissa eteenpäin, ei voi jäädä märehtimään ikäviin kuiluihin, joihin yksin uppoaa.

”Suuri kiitos tästä matkasta. Sain monta uutta oivallusta ja olen päässyt tänä aikana harppauksen eteenpäin omalla ihmisenä kasvamisen tiellä. Ryhmältä saatu vertaistuki on ollut tosi hyvä juttu ja muiden kokemusten kuuleminen on antanut uutta näkökulmaa itsellekin katsoa asioita eri puolilta.” – Tanja

Pikavinkki katkeruuden ja suuren ikävän poistoon

Silloin kun entinen parisuhde tuntuu vain hyvältä ja muistat vain ne ihanat siihen kuuluneet asiat sekä suljet mielestäsi ja muististasi pois riidat, tyydyttämättömyyden ja ehkä jopa häpeän, tee tämä:

Tee lista parisi huonoista piirteistä, niistä jotka aina ärsyttivät sinua. Pistä tämä lista johonkin sinulle näkyvään paikkaa, vaikka puhelimeesi. Aina kun tekee mieli lähettää viesti tai soittaa, katso tuota listaa.

Meille syntyy addiktio parisuhteesta, josta saamme noita rakkauden tarpeen tyydytyksiä. Tätä kaipaamme ja yritämme hakea sitä yhteyden pidolla exään. Se vain pitkittää selviytymistäsi. Kun näet tuon listan, muistat, miksi tämä parisuhde ei sinulle ollut paras mahdollinen.

Kaikki muuttuu koko ajan. Sinusta on suuresti kiinni, mihin suuntaan sinun muutoksesi kulkee. Ole armollinen itsellesi muutoksen keskellä.

Silloin kun haluat selvitä erosta nopeammin ja perusteellisemmin, tule mukaan eroseminaarissa selviytyjiin. Kukaan mukana olleista ei ole vielä katunut tätä päätöstä. Tästä saat lisää tietoa eroseminaarista.

Elämä on mielenkiintoinen polku. Minne se sinun kohdallasi johtaa? Voit antaa itse sille suuntaa, sattumat ja tapahtumat ovat kaikki mahdollisia. Siksi on mielenkiintoista odottaa itselle vain parasta.

Hyvää muutoksen polkua sinulle!

Leena