Parisuhteen ongelmista rakkauden ratkaisuihin – Erotako vai ei?_2

Tervetuloa kurssin toiseen osaan. Tässä osassa käsitellään sitä, miten meille syntyy kokemuksia. Kokemuksemme määrittävät, kuka olemme. Mitä ja miten opimme oman perheen parisuhdemallista ja miten tuomme ne omaan parisuhteeseen. Miten omaa käyttäytymistään voisi halutessaan lähteä muuttamaan? Lapsi saa omille kokemuksilleen merkitykset. Tämä on malli, jota hän pitää totena ja elää elämäänsä sen mukaan aikuisenakin. Tästä …